Onze missie, visie en belofte

Homebass ontwikkelt events, campagnes, activaties en tijdelijke woonvormen om daklozen een gelijkwaardig bestaan te bieden. We gebruiken de verbindende kracht van de festivals, media en cultuur om daklozen, dansers, creatievelingen en bekende dj’s samen te brengen met het talent van dak- en thuislozen. Dat doen we samen clubs, events, zorginstellingen en onze ambassadeurs. 

Met een achtergrond in onderscheidende house- en dance events is Homebass gespecialiseerd het creëren van kleurrijke werelden. Met  onze initiatieven en positieve campagnes op het snijvlak van marketing en entertainment en zetten we onze dansende vrienden en vriendinnen in beweging.

Hieronder vind je ons uitgebreide verhaal:

Visie.

Nederland is een welvarend land. Helaas profiteert niet iedereen van deze welvaart. Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld. Onder jongeren is dat aantal in de afgelopen drie jaar verdrievoudigd. Ook zijn er steeds meer statushouders dakloos. 

De belangrijkste oorzaken zijn besparingen op de uitkeringen, onbetaalbare woningen en een verwatering van de sociale missie van huisvestingsmaatschappijen. Ook is het aantal plaatsen in ggz-instellingen en in de verslavingszorg afgenomen. Voor deze mensen zijn er geen woningen beschikbaar en de wachtlijsten zijn lang. Ze komen dus op straat te staan.

Dakloze mensen hebben vaak te kampen met psychische problemen, verslavingen en/of schulden. De maatschappelijke opvang gaat verder dan het verstrekken van bed, bad en brood. Dakloze mensen hebben – net als ieder mens – behoefte aan professionele ondersteuning, liefde, zingeving en erkenning. 

Steeds meer jongeren en jongvolwassenen zoeken naar verschillende manieren om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ze willen ‘iets’ doen. Maar wat? En hoe? Een groot deel van deze groep is in de weekenden te vinden in nachtclubs en op festivals. Plekken waar saamhorigheid, vrijheid, diversiteit en tolerantie gevierd worden. Plekken waar erkenning en liefde de boventoon voeren.  

Deze creatieve, vrije, vrijgevige en veilige omgeving wordt niet tot nauwelijks ingezet als middel om maatschappelijke impact te maken.

Missie.

In een van de rijkste landen ter wereld hoeft niemand dakloos te zijn. Daarom zetten wij de verbindende kracht van de events, cultuur en media  om jonge Housers door heel Nederland sociaal te activeren. We creëren een nieuw domein waarin de behoefte van jongeren aan maatschappelijke betrokkenheid, zingeving en verdieping wordt gekoppeld aan de ervaringen, talenten en dromen van dakloze mensen. In deze wederkerigheid ontstaat gelijkwaardigheid. En gelijkwaardigheid biedt hoop en perspectief.

We introduceren een standaard waarmee heel Housend Nederland op een laagdrempelige, positieve manier bewust wordt gemaakt van de daklozenproblematiek. Door samen te werken met daklozen, festivalorganisaties, creatievelingen, media, nachtclubs en bekende dj’s creëren we draagvlak en handelingsperspectief. Iedereen die iets wil doen, kan wat doen. Hoe klein of groot ook.

We herverdelen ruimte, tijd, aandacht en geld met dakloze mensen. Door elkaar te zien, te leren kennen, te erkennen en te bekrachtigen bouwen we samen aan een fundament voor een gelijkwaardig bestaan. 

Belofte.

We scheppen kleurrijke werelden waarin actie, ontwikkeling en bewustwording centraal staan. Al onze projecten zijn gebaseerd op deze pijlers: 

Actie. We krijgen het voor elkaar. 
Ontwikkeling. Elk project biedt ruimte voor persoonlijke groei, voor iedereen.
Bewustwording. Met elk project gaan we de dialoog aan met onze doelgroep. De-stigmatiseren is daarin ons belangrijkste doel

We koppelen de culturele sector, de evenementenindustrie, marketing en media aan dakloosheid problematiek. Zo ontwikkelen we onderscheidende events, activaties, campagnes en leerwerktrajecten.

In samenwerking met onze maatschappelijke partners investeren we in onder andere in opvang, persoonlijke ontwikkeling, zingeving, verbinding en positieve beeldvorming. Door samen te werken met clubs, festivals, dj’s, reclamemakers en media partijen hebben we voor een sterke lobby en kunnen we ook een politiek verschil maken. Onze beweging werkt aan projecten die we niet voor, maar samen met onze partners en dakloze medemens realiseren.

Wie zijn wij?

Homebass is een initiatief van Stefan Beek & David Vis. Als dj’s en organisatoren bekende gezichten in het nachtleven van Nederland.  Ons doel is om mensen gelukkig te maken door middel van muziek en evenementen. Nu zetten we onze kennis en creatieve netwerken in voor dak- en thuisloze mensen. Met de aansluiting van creatief / strateeg Robert-Jan Glas als bestuurslid kan Homebass nu ook met (media) campagnes een verschil maken.

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit Hendrik-Jan Derksen, Darko Esser, Moniek Klabbers, Trui Lange en Tim Engelaar. Professionals uit zowel het culturele veld, het maatschappelijke domein en de zorg.

Door samen te werken met dance organisaties enerzijds en maatschappelijke partners anderzijds zorgen we voor waardevolle verbindingen tussen dakloze mensen en dance liefhebbers.

Homebass werkt onder andere samen met: Iriszorg, Nunn, GGD, Straatmensen voor Straatmensen, Sheltersuit, Stadswandeling Vagebond, Leger des Heils, Stichting Dagloon, Doornroosje, Drift Festival, Het Nest Festival en tientallen andere dance organisatoren.